އިޓަލީގެ ފުޓުބޯޅަ ތަރި ޓޮޓީ ރާއްޖޭގައި

އިޓަލީގެ ފުޓުބޯޅަ ތަރި ޓޮޓީ ރާއްޖޭގައި

އިޓަލީގެ މަޝްހޫރު ފުޓުބޯލަ ކުޅުންތެރިޔާ ޓޮޓީ ރާއްޖޭގައި

5 months ago - 10:23
Jan 3, 2024 - 10:30
Advertisement

އިޓަލީގެ މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ތަރި ފްރެންސެސްކޯ ޓޮޓީ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ. 

Advertisement

ރާއްޖޭގެ އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގެ ޚަބަރުތައް ކަވަރ ކުރާ ވެބްސައިޓް އޭވިއޭޓާރސް މޯލްޑިވްސް އިން ވަނީ ޓޮޓީ ރާއްޖެއައިސްފައިވާކަން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ. 

ޓޮޓީ އާއި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ ވަޒީރު ބައްދަލުކުރައްވައި ފޮޓޯ ނަންގަވާފައިވާކަން އެ ވެބްސައިޓުގައި ވަނީ ހާމަކޮސްފައެވެ.

ޓޮޓީ އަކީ ދުނިޔޭގެ އުފެދުނު މޮޅު ފޯވާޑުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިއެކެވެ. 

ރާއްޖެއަކީ އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް މަޝްހޫރު ގިނަ ތަރިންނެއް އަބަދުވެސް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަ މަންޒިލެކެވެ. 

ތަފްސީލް އަންނަނީ...

ރިއެކްޝަންސް

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Advertisement