"ޑުންކީ" ބަލައިފިންތަ؟

"ޑުންކީ" ބަލައިފިންތަ؟

ޝާރުކު ހާންގެ "ޑުންކީ" ބޮކްސް އޮފީހުގައި ދަނީ ބޮޑެތި ކަާމިއާބީ ތަކެއް ހޯދަމުން

5 months ago - 00:11
Jan 3, 2024 - 09:01
Advertisement

ބޮލީވުޑުގެ މަޝްހޫރު ތަރި ޝާހުރުކު ހާންގެ "ޑުންކީ" ބޮކްސް އޮފީހުގައި 200 ކްރޯޑު ހޯދައިފިއެވެ.

Advertisement

ފިލްމު ނިކުތްތާ 13 ދުވަސް ވިއިރު މި ފިލްމުއަށް ދަނީ  ރަނގަޅު ކާމިޔާބިއެއް  ލިބެނުންނެވެ. 

ރާޖުކުމާރު ހިރިއާނި ގެ މި ފިލްމުގެ ލީޑު ރޯލުގައި ހަރަކާތްތެރި ވަނީ  މަޝްހޫރު ބޮލީވުޑު ތަރި ޝާރުކު ހާންގެ އިތުރުން ތާޕްސީ ޕަނުއެވެ. އަދި ވިކީ ކޮއުޝަލް، ބޮމާން އިރާނީ، ވިކްރަމް ކޯހަރް ގެ އިތުރުން އަނިލް ގްރޯވަރ ހަރަކާތެރިވޭއެވެ.

ހަތަރު ރައްޓެހިން ލަންޑަނަށް ބަދަލުވެ މުއްސަންދި ދިރި އުޅުމެއް ހޯދުމުގެ ހުވަފެން ބަލަމުން އައި ނަމަވެސް އެކަން ވަނީ ވަރަށް ގިނަ އުނދަގޫ ތަކެއް ކުރިމަތި ވުމަށް ފަހުއެވެ. 

މި ފިލްމު ސިނަމާއަށް ނިކުތީ 21 ޑިސެންބަރ 2023 ވަނަދުވަހުއެވެ.

ރިއެކްޝަންސް

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Advertisement