ޖާބިރުގެ ޓިކެޓު ނަސީރަށް - ޖާބިރު ވިދާޅުވަނީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކޮށް ގޮނޑި ނަންގަވާނެ ކަމަށް

ޖާބިރުގެ ޓިކެޓު ނަސީރަށް - ޖާބިރު ވިދާޅުވަނީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކޮށް ގޮނޑި ނަންގަވާނެ ކަމަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް، ވަކީލު އަބްދުﷲ ނަސީރަށް ދޭން އެ ޕާޓިން ނިންމައިފި

4 months ago - 00:13
Feb 13, 2024 - 14:22
Advertisement

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް، ވަކީލު އަބްދުﷲ ނަސީރަށް ދޭން އެ ޕާޓިން ނިންމައިފިއެވެ.

Advertisement

އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޓިކެޓު ކަށަވަރު ކުރެއްވީ މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުގައި އެ ދާއިރާ ތަމްސީލު ކުރައްވާ އަބްދުﷲ ޖާބިރެވެ.

ނަމަވެސް، އޭގެ ދެ ދުވަސް ފަހުން ޖާބިރުގެ ޓިކެޓު އަތުލައި އޭނާ ޕާޓީން ވަކިކުރަން އެ ޕާޓީގެ ފިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިޓީން ނިންމިއެވެ.

ޖާބިރު އެ ޕާޓީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަވައި މުޖުތަމައުގެ އާންމު މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް ރައްޔިތުންނާ ބޭއަދަބީ ބަހުރުވައިން މުއާމަލާތްކޮށް، މަސްލަހަތު ގެއްލޭގޮތަށް ތަކުރާރުކޮށް އަމަލުކުރައްވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ޖާބިރު ވަނީ އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރަން ހުށަހަޅާފައެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ޗެއާޕާސަން އިބްރާހީމް ވަހީދު ވިދާޅުވީ، އިސްތިއުނާފީ މަރުހަލާ ނުނިމެނިސް ޓިކެޓު ނަސީރަށް ދޭން ނިންމީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާތީ ކަމަށެވެ.

މިމަހުގެ 10ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން ކުށުގެ ރިކޯޑު ސާފު ކުރަން ހުށަހަޅައިގެން އެކަން ނުވާނޭ ކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން ވެސް އަންގާފައި ވާތީ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"މިހާރު ނަސީރުގެ ކުށުގެ ރިކޯޑު ސާފު ކުރަން ހުށަހަޅައި އެކަންކަން ކުރަމުން ދަނީ،" އިބްރޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަސީރު ވަނީ ނިމިދިޔަ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރުގައި، ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އަންޑަ ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ރިއެކްޝަންސް

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Advertisement