އިޒްރޭލާއި ހަމާސްގެ ހަނގުރާމަ: ދުނިޔެ ބޭނުންވަނީ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލަން.
މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ޣައްޒާގެ ދެކުނުގެ ބައެއް ކަމަށްވާ ރަފާހުގައި އިސްރާއީލުން ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ފަލަސްތީނުން ހަލާކުވި ތަންތަން ބަލަނީ [މުހައްމަދު އަބޭދު/އޭއެފްޕީ]

އިޒްރޭލާއި ހަމާސްގެ ހަނގުރާމަ: ދުނިޔެ ބޭނުންވަނީ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލަން.

6 months ago - 21:47
Dec 27, 2023 - 15:27
Advertisement

Advertisement

ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާއަށް އިސްރާއީލުގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް ދެމުންދާއިރު، އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުން ވަނީ ޣައްޒާގައި އިންސާނިއްޔަތާއި ޚިލާފް ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާ ގަރާރެއް ފާސްކުރައްވާފައެވެ. އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ވިދާޅުވީ ޣައްޒާއަށް ދެމުން ގެންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުން އިސްރާއީލުގެ ތާއީދު ގެއްލެން ފަށާފައިވާކަމުގައެވެ. ހަމައެއާއެކު އިސްރާއީލު ސިފައިން ފަލަސްޠީނުގެ ޣާޒާގެ އުތުރުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް އަރައިގަތުމާއި ގުޅިގެން ޑަބްލިއު އެޗްއޯގެ ވެރިޔާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ޣައްޒާގެ ކަމާލް އަދްވާން ހޮސްޕިޓަލުން ބަލި މީހުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ގޮވާލައްވާފައިވާއިރު، ފަލަސްޠީނުގެ ރެފިއުޖީންނާ ބެހޭ އދ.ގެ އެޖެންސީން ބުނީ އިންސާނީ ކާރިސާ އިތުރަށް ގޯސްވަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ޣައްޒާ އަކީ "ދުނިޔޭގައި އޮތް އެންމެ ނުރައްކާތެރި އެއް ތަނަކަށް" ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ 18،412 މީހުން ވަނީ ޝަހީދުވެފައެވެ. އިޒްރޭލުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1147 އަށް އަރާފައެވެ.

ރިއެކްޝަންސް

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Advertisement