ރޯދަމަހުގެ ފަހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް އިންތިޚާބު ބާއްވަން ފާސްކޮށްފި

ރޯދަމަހުގެ ފަހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް އިންތިޚާބު ބާއްވަން ފާސްކޮށްފި

މަޖިލީހުން މިގޮތަށް ފާސްކުރިނަމަވެސް އިންތިޚާބު ބާއްވަން މިހާރު ނިންމާފައިވާ ތާރީޚުގައި ބޭއްވުމަށް ގާނޫނީގޮތުން ހުރަސްއެޅޭނީ މިއަދު ފާސްކުރި އިސްލާހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީގު ކުރެއްވުމުން.

4 months ago - 20:14
Feb 11, 2024 - 20:15
Advertisement

އަންނަ ރޯދަމަސް ނިމޭތާ 10 ދުވަސް ފަހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ބާއްވަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

Advertisement

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ގާނޫނަށް އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާއު ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހު މިއަދު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ 46 މެންބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ.

އެ އިސްލާހާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދެއްވީ ތިން މެންބަރުންނެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަންނަނީ އަންނަ މާޗުމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

ޝިފާއު ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހުގައި ގާނޫނުގެ 43 ވަނަ މާއްދާއަށް އަކުރުތަކެއް ވަނީ އިތުރުކޮށްފަ އެވެ.

އެގޮތުން ރޯދަމަހުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް އިންތިހާބެއް ބާއްވައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް އެ އިސްލާހުގައި ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

އިންތިހާބު ބާއްވަންޖެހޭ ތާރީހު ރޯދަމަހުގެ ދުވަހަކާ ދިމާވާ ނަމަ އެ އިންތިހާބެއް ބާއްވަން ވާނީ ރޯދަމަސް ނިމުމުގެ 10 ދުވަސް ފަހުން ކަމަށް އިސްލާހުގައި ވެއެވެ.

ރިއެކްޝަންސް

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Advertisement