އެންމެފަހުން ނެގި ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓުން އިއްބެ ކުރި ހޯއްދަވައިފި

އެންމެފަހުން ނެގި ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓުން އިއްބެ ކުރި ހޯއްދަވައިފި

ފުވައްމުލައްކު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޕީ.ޕީ.އެމް ޕީ.އެންސީ ޕްރައިމަރީގައި އެންމެ ފަހުން ނެގި ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓުންވެސް އިއްބެ ކުރި ހޯއްދަވައިފި.

6 months ago - 09:22
Dec 14, 2023 - 09:24
Advertisement

މިމަހު ތޭވީހުގައި ބާއްވާ ޕީ.ޕީ.އެމް ޕީ.އެން.ސީ ޕްރައިމަރީގައި ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި އެންމެ ފަހުންނެގި ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓުންވެސް އިބްރާހީމް ޙުސައިން (އިއްބެ) ކުރި ހޯއްދަވައިފިއެވެ.

Advertisement

އިއްބެ ވަނީ މި ވޯޓުގެ %44 ހޯއްދަވާފައެވެ. އެއީ 374 ވޯޓެވެ.

އިއްބެއާ އެންމެ ގާތުން ވާދަކޮށްފައިވާ ޑރ. ފަޟީލް ނަޖީބަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ ވޯޓުގެ %30 އިންސައްތައެވެ. އެއީ 254 މީހުންގެ ވޯޓެވެ.

ޕީ.އެން.ސީ ފުވައްމުލަކުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ މި ވޯޓުގައި ޙިސާން %17 ލިބިވަޑައިގެންފައިވާއިރު ޒީނާޒްއަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވަނީ %6 ވޯޓެވެ.

ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ މި ވޯޓު ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ އިއްބެއަކީ ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ ހުރިހާ އުމުރެއްގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައިވެސް މަގުބޫލު ބޭފުޅެކެވެ.

އިއްބެ ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައް މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރު ގެނައުމަށް ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކެމްޕެއިންގައި އިސްދައުރެއް އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ރިއެކްޝަންސް

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Advertisement