Amaazmedia & Aishath Athifa https://amaazmedia.com/rss/author/aishath-athifa Amaazmedia & Aishath Athifa dv 2023 © Amaaz Media, LLC. All Rights Reserved އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު ރައީސް ތަސްދީޤު ކުރައްވައިފި https://amaazmedia.com/394 https://amaazmedia.com/394 Wed, 17 Apr 2024 08:22:40 +0500 Aishath Athifa އިއްބެގެ މާލޭ ސިޓީ ޖަގަހަ މިރޭ ރައީސް މުއިއްޒު ހުޅުއްވަނީ https://amaazmedia.com/393 https://amaazmedia.com/393 Tue, 26 Mar 2024 20:18:18 +0500 Aishath Athifa އެމްޑީޕީން މަސައްކަތް ކުރަނީ ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކުރަން: ޝަރީފް https://amaazmedia.com/392 https://amaazmedia.com/392 Tue, 13 Feb 2024 12:34:33 +0500 Aishath Athifa އިމާމުންނާއި ޚަޠީބުން އިތުރު ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރަނީ https://amaazmedia.com/391 https://amaazmedia.com/391 Tue, 13 Feb 2024 11:58:06 +0500 Aishath Athifa ގަރލްސް އިން ސައިންސް އެސެމްބްލީ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތައް ސާޖިދާގެ ވިޑިއޯ މެސެޖެއް https://amaazmedia.com/390 https://amaazmedia.com/390 Mon, 12 Feb 2024 23:45:26 +0500 Aishath Athifa މަޑަވެލިން ބަނގުރާ ދަޅުތަކެއް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެެނެސްފި https://amaazmedia.com/389 https://amaazmedia.com/389 Mon, 12 Feb 2024 23:35:51 +0500 Aishath Athifa ފުރާވަރު ކޭންޕު ޞަލާޙުއްދީން ސްކޫލުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި https://amaazmedia.com/388 https://amaazmedia.com/388 Mon, 12 Feb 2024 23:31:28 +0500 Aishath Athifa ކާޑުތަކުގެ ލިމިޓީޝަނަށް ބަދަލެއް ގެންނަން ނުނިންމަން: ސަރުކާރު https://amaazmedia.com/387 https://amaazmedia.com/387 Mon, 12 Feb 2024 23:08:32 +0500 Aishath Athifa އަބޫދާބީ ފަންޑް ފޮރ ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި https://amaazmedia.com/386 https://amaazmedia.com/386 Mon, 12 Feb 2024 22:58:50 +0500 Aishath Athifa ފުވައްމުލަކު ދެކުނުދާއިރާގެ ޕީ.އެން.ސީ ކެނޑިޑޭޓު އިއްބެ އިލެކްޝަނަށް ފޯމު ހުށަހަޅުއްވައިފި https://amaazmedia.com/385 https://amaazmedia.com/385 Mon, 12 Feb 2024 17:16:23 +0500 Aishath Athifa އިންޓަރސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް މީޓް އައްޑޫގައި ފަށައިފި https://amaazmedia.com/384 https://amaazmedia.com/384 Mon, 12 Feb 2024 16:46:02 +0500 Aishath Athifa ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުކުރަނީ https://amaazmedia.com/383 https://amaazmedia.com/383 Mon, 12 Feb 2024 16:26:09 +0500 Aishath Athifa ގދ. އޭއީސީގެ ދަރިވަރުންނަށް ޓްރެފިކް މޮނީޓާސް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި https://amaazmedia.com/382 https://amaazmedia.com/382 Mon, 12 Feb 2024 00:27:31 +0500 Aishath Athifa ލަންކާގައި ކުރިއަށްދިޔަ "ބޭސިކް އެއަރބޯން ކޯސް އެމްއެންޑީއެފް 04" އެމްއެންޑީއެފްގެ 18 ސިފައިން ފުރިހަމަކޮށްފި https://amaazmedia.com/381 https://amaazmedia.com/381 Mon, 12 Feb 2024 00:20:10 +0500 Aishath Athifa ޖާބިރުގެ ޓިކެޓު ނަސީރަށް & ޖާބިރު ވިދާޅުވަނީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކޮށް ގޮނޑި ނަންގަވާނެ ކަމަށް https://amaazmedia.com/380 https://amaazmedia.com/380 Mon, 12 Feb 2024 00:13:09 +0500 Aishath Athifa މީސްމީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދަނީ އޭސީސީއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިސްޓެއް ނޫން: އޭސީސީ https://amaazmedia.com/379 https://amaazmedia.com/379 Sun, 11 Feb 2024 23:34:34 +0500 Aishath Athifa ރޯދަމަހުގެ ފަހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް އިންތިޚާބު ބާއްވަން ފާސްކޮށްފި https://amaazmedia.com/377 https://amaazmedia.com/377 Sun, 11 Feb 2024 20:14:45 +0500 Aishath Athifa އުނގޫފާރު ފަޅުތެރެއިން އިތުރު 3 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކަނީ https://amaazmedia.com/376 https://amaazmedia.com/376 Sun, 11 Feb 2024 19:24:57 +0500 Aishath Athifa ވޯލްޑް ގަވަރމަންޓް ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ޔޫ.އޭ.އީ އަށް https://amaazmedia.com/375 https://amaazmedia.com/375 Sun, 11 Feb 2024 19:12:04 +0500 Aishath Athifa ފަތުރުވެރިކަމުގެ ތާރީޚުގައި އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައި ދުވަހަކީ މިއަދު https://amaazmedia.com/374 https://amaazmedia.com/374 Sun, 11 Feb 2024 15:32:12 +0500 Aishath Athifa ކަނޑުން ގެއްލުނުބައި ހޯދާނަން: ރައީސް https://amaazmedia.com/373 https://amaazmedia.com/373 Sun, 11 Feb 2024 15:14:50 +0500 Aishath Athifa ޕީ.އެސް.އެމް މަޖިލިސް ބަހުސް: ފުވައްމުލަކުގެ ދާއިރާތައް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވަނީ https://amaazmedia.com/371 https://amaazmedia.com/371 Sun, 11 Feb 2024 10:34:50 +0500 Aishath Athifa ދ. މީދޫދާއިރާއަށް އަނެއްކާވެސް ސިޔާމް https://amaazmedia.com/370 https://amaazmedia.com/370 Sun, 11 Feb 2024 10:05:39 +0500 Aishath Athifa ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޗައިނާގެ އާ އަހަރުގެ މުނާސަބަތުގައި އެ ޤައުމުގެ ވެރިންނަށް ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި https://amaazmedia.com/369 https://amaazmedia.com/369 Sat, 10 Feb 2024 16:13:09 +0500 Aishath Athifa އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރެއް ނުކުރާނަން: އީސީ https://amaazmedia.com/368 https://amaazmedia.com/368 Sat, 10 Feb 2024 16:10:04 +0500 Aishath Athifa އޮސްޓްރޭލިއާގައި ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮންފަރެންސްގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ https://amaazmedia.com/367 https://amaazmedia.com/367 Sat, 10 Feb 2024 12:06:14 +0500 Aishath Athifa ކެރެލާގައި ބޮޑު އެކްސިޑެންޓެއް – ދިވެހި 3 އަންހެނެއްގެ ހާލު ދެރަ https://amaazmedia.com/366 https://amaazmedia.com/366 Sat, 10 Feb 2024 11:33:00 +0500 Aishath Athifa ސަރުކާރުން ދޭ ހަނޑުލާއި ފުށް ބޭނުންވާ މީހުން ރަޖިސްޓްރީވާން ހުޅުވާލަނީ https://amaazmedia.com/365 https://amaazmedia.com/365 Sat, 10 Feb 2024 06:41:09 +0500 Aishath Athifa ވެޓަރަންސް ވޯލްޑްކަޕެއް އިންގްލެންޑްގައި ބާއްވަނީ https://amaazmedia.com/364 https://amaazmedia.com/364 Fri, 09 Feb 2024 05:53:33 +0500 Aishath Athifa ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮޅުމަޑުލުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި https://amaazmedia.com/363 https://amaazmedia.com/363 Fri, 09 Feb 2024 05:43:50 +0500 Aishath Athifa ތިނަދޫ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި https://amaazmedia.com/362 https://amaazmedia.com/362 Fri, 09 Feb 2024 05:34:13 +0500 Aishath Athifa ހަންޏާމީދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފި https://amaazmedia.com/361 https://amaazmedia.com/361 Fri, 09 Feb 2024 05:30:49 +0500 Aishath Athifa މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ ފަށައިފި https://amaazmedia.com/360 https://amaazmedia.com/360 Fri, 09 Feb 2024 00:05:07 +0500 Aishath Athifa ހުސްވި ގޮނޑިތައް ހިމަނައިގެން ކޯރަމް ގުނަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަންގައިފި https://amaazmedia.com/359 https://amaazmedia.com/359 Thu, 08 Feb 2024 23:44:28 +0500 Aishath Athifa ކިނބިދޫއާ ވޭމަންޑޫ ކޯޒްވޭއަކުން ގުޅާލަނީ https://amaazmedia.com/358 https://amaazmedia.com/358 Thu, 08 Feb 2024 17:10:18 +0500 Aishath Athifa ގާދިއްފުށީ ސްކޫލުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އިސްކަންދޭނަން: ރައީސް https://amaazmedia.com/357 https://amaazmedia.com/357 Thu, 08 Feb 2024 17:03:17 +0500 Aishath Athifa އިންޓަނެޓަށް ދަރިވަރުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ސެޝަނެއް ބ.އޭ.އީ.ސީ ގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި https://amaazmedia.com/356 https://amaazmedia.com/356 Thu, 08 Feb 2024 16:54:47 +0500 Aishath Athifa އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ޖާބިރު ގޮވައިގެން ފުލުހަށް https://amaazmedia.com/355 https://amaazmedia.com/355 Thu, 08 Feb 2024 16:47:34 +0500 Aishath Athifa ހެޗަރީ ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި https://amaazmedia.com/354 https://amaazmedia.com/354 Thu, 08 Feb 2024 16:38:13 +0500 Aishath Athifa މަޖިލީސް އިންތިޚާބަށް 7000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ރީ&ރަޖިސްޓަރ ކުރަން ފޯމް ހުށަހަޅައިފި https://amaazmedia.com/353 https://amaazmedia.com/353 Thu, 08 Feb 2024 08:20:27 +0500 Aishath Athifa ހަމަނުޖެހުން ބޮޑުވެ ވިކްޓްރީއާއި ކުޑަހެންވޭރު ކުޅުނު މެޗު ހުއްޓާލައިފި https://amaazmedia.com/352 https://amaazmedia.com/352 Thu, 08 Feb 2024 07:11:31 +0500 Aishath Athifa މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި 4 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި https://amaazmedia.com/351 https://amaazmedia.com/351 Wed, 07 Feb 2024 22:12:28 +0500 Aishath Athifa ލޯބީގެ ފިލްމު ”ނޮވެމްބަރ“ ވީޑިއޯ ކްލަބް މެދުވެރިކޮށް ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު https://amaazmedia.com/350 https://amaazmedia.com/350 Wed, 07 Feb 2024 21:56:14 +0500 Aishath Athifa އޭޝިއަން ކަޕްގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަަމަ ޖާގަ ޖޯޑަން އިން ކަޝަވަރު ކޮށްފި https://amaazmedia.com/349 https://amaazmedia.com/349 Wed, 07 Feb 2024 20:26:26 +0500 Aishath Athifa ވަންދޫ ގިރާ ސަރަހައްދުގައި ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރަނީ https://amaazmedia.com/348 https://amaazmedia.com/348 Wed, 07 Feb 2024 19:47:56 +0500 Aishath Athifa ސަރުކާރުތަކުން ކަނޑޫދޫއަށް އިހުމާލުވެފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް ދޭނަން: ރައީސް https://amaazmedia.com/347 https://amaazmedia.com/347 Wed, 07 Feb 2024 15:37:59 +0500 Aishath Athifa ރޯދަމަހަށްފަހު މަޖިލީސް އިންތިޚާބު ބާއްވަން އާންމު ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި https://amaazmedia.com/346 https://amaazmedia.com/346 Wed, 07 Feb 2024 15:02:47 +0500 Aishath Athifa ބުރުނީ ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކޮށްދެއްވައި ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް  ފައްޓަވަނީ https://amaazmedia.com/345 https://amaazmedia.com/345 Wed, 07 Feb 2024 12:31:41 +0500 Aishath Athifa ފްލެޓްތައް އަވަހަށް ދޫކުރަން ގޮވާލަ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް https://amaazmedia.com/344 https://amaazmedia.com/344 Wed, 07 Feb 2024 11:56:02 +0500 Aishath Athifa ގާނޫނުއަސާސީގައި ބުނާ މުއްދަތު ފަހަނަ އަޅައިދާތީ ކަންބޮޑުވޭ : އީސީ https://amaazmedia.com/343 https://amaazmedia.com/343 Wed, 07 Feb 2024 08:42:17 +0500 Aishath Athifa އަދުރޭގެ ސުވަަލެއް: ރިޔާސީ ބަޔާނެއް އެބޭފުޅުން ދުވަހަކު އަޑުއެއްސެވިބާ؟ https://amaazmedia.com/342 https://amaazmedia.com/342 Wed, 07 Feb 2024 08:28:21 +0500 Aishath Athifa އިޤްތިޞާދު މިހާރު ހުރީ ރަނގަޅު މިސްރާބަކަށް: ރައީސް https://amaazmedia.com/341 https://amaazmedia.com/341 Tue, 06 Feb 2024 20:00:46 +0500 Aishath Athifa ނިމިދިޔަ 5 އަހަރުތެރޭ ޓްރެފިކް ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 172 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދި: ފުލުހުން https://amaazmedia.com/340 https://amaazmedia.com/340 Tue, 06 Feb 2024 13:30:37 +0500 Aishath Athifa ޓިކެޓް އަތުލައި ޕާޓީން ވަކިކުރި މައްސަލަ ޖާބިރު އިސްތިއުނާފް ކޮށްފި https://amaazmedia.com/339 https://amaazmedia.com/339 Tue, 06 Feb 2024 12:35:43 +0500 Aishath Athifa ތ. ގުރައިދޫ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފަށާނަން: ރައީސް https://amaazmedia.com/338 https://amaazmedia.com/338 Tue, 06 Feb 2024 11:53:14 +0500 Aishath Athifa ވައުދުވީ ފަދައިން އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބުނު ތ. ގުރައިދޫ އަށް ރައީސް ވަޑައިގެންފި https://amaazmedia.com/337 https://amaazmedia.com/337 Tue, 06 Feb 2024 11:17:44 +0500 Aishath Athifa ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ޙައްޖަށް ގެންދާ މީހުންގެ ލިސްޓު އާންމުކުރަނީ https://amaazmedia.com/336 https://amaazmedia.com/336 Tue, 06 Feb 2024 07:08:33 +0500 Aishath Athifa 2 ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް: ބީޖީ ބަލިކޮށް މަސްއޮޑި ސެމީގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހޯދައިފި https://amaazmedia.com/335 https://amaazmedia.com/335 Tue, 06 Feb 2024 06:12:21 +0500 Aishath Athifa މަޖިލީސް ޓިކެޓު އަތުލައި ޖާބިރު އެމް.ޑީ.ޕީން ވަކިކޮށްފި https://amaazmedia.com/334 https://amaazmedia.com/334 Mon, 05 Feb 2024 20:25:12 +0500 Aishath Athifa ޝަރުތު ހަމަނުވާ މީހުންނަށް ފްލެޓް ދިން މައްސަލަ ބަލަން ނިންމައިފި https://amaazmedia.com/333 https://amaazmedia.com/333 Mon, 05 Feb 2024 20:18:13 +0500 Aishath Athifa ރޯދައިގެ ފަހުން އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ބަލައިގަނެ ބިލު ކޮމެޓީއަށް https://amaazmedia.com/332 https://amaazmedia.com/332 Mon, 05 Feb 2024 18:21:33 +0500 Aishath Athifa ޖަލްސާ ބޮއިކޮޓްކުރީ ސަރުކާރު ބަންދުނުކޮށް ސަރުކާރުން މަޖިލީހުގެ ގަދަރު ކުޑަކުރުމުން: އެމް.ޑީ.ޕީ https://amaazmedia.com/331 https://amaazmedia.com/331 Mon, 05 Feb 2024 16:44:36 +0500 Aishath Athifa 65 އަހަރުން ރިޓަޔާވާން ބޭނުންނުވާ މީހުންނަށް 75 އަހަރާ ހަމައަށް ހިދުމަތުގަ ދެމިތިބެވޭނެ https://amaazmedia.com/330 https://amaazmedia.com/330 Mon, 05 Feb 2024 14:26:16 +0500 Aishath Athifa ކުރީ ސަރުކާރުގައި 8 ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ޗާޕްކޮށްގެން ނެރުނު: ރައީސް https://amaazmedia.com/329 https://amaazmedia.com/329 Mon, 05 Feb 2024 14:10:03 +0500 Aishath Athifa ގައުމުގެ ސިޔާދަތަށް ލޮޅުން އަރާނެ އެއްވެސްކަމެއްގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް ދޫ ނުދޭނަން: ރައީސް https://amaazmedia.com/328 https://amaazmedia.com/328 Mon, 05 Feb 2024 10:06:02 +0500 Aishath Athifa އެކަނިވެރި މައިންނަށްދޭ ޢިނާޔަތް އަންނަ އަހަރު ބޮޑު ކުރަނީ https://amaazmedia.com/327 https://amaazmedia.com/327 Mon, 05 Feb 2024 07:24:06 +0500 Aishath Athifa ރާއްޖެއިން ލިބޭ ބޭހަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ބޭސްކަމުގައި ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅައިފި https://amaazmedia.com/326 https://amaazmedia.com/326 Sun, 04 Feb 2024 22:20:08 +0500 Aishath Athifa ކޮނޑޭ އިން ގޯއްޗަށް އެދުމުގު ފުރުސަތު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް https://amaazmedia.com/325 https://amaazmedia.com/325 Sun, 04 Feb 2024 21:01:23 +0500 Aishath Athifa މަސްދޯނިތަކަށް އިންޑިއާ ސިފައިން އެރިމައްސަލައިގައި ޣައްސާނާ ސުވާލު ކުރަނީ https://amaazmedia.com/324 https://amaazmedia.com/324 Sun, 04 Feb 2024 20:39:51 +0500 Aishath Athifa ރޯދަ މަހުގެ ފަހު 10 ބަންދުކޮށް ރައީސް މުއިއްޒުގެ ރިޔާސީ ވައުދު ފުއްދަވައިފި https://amaazmedia.com/323 https://amaazmedia.com/323 Sun, 04 Feb 2024 20:10:16 +0500 Aishath Athifa ރައީސް މުއިއްޒުގެ ފުރަތަމަ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން މާދަމާ https://amaazmedia.com/322 https://amaazmedia.com/322 Sun, 04 Feb 2024 15:12:03 +0500 Aishath Athifa ރައީސް މުލިއާގެއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރައްވަނީ https://amaazmedia.com/321 https://amaazmedia.com/321 Sun, 04 Feb 2024 14:56:55 +0500 Aishath Athifa ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދެއްވުމަށްފަހު ރަމީލާ އޮފީހަށް ނިކުންނަވަން ފައްޓަވައިފި https://amaazmedia.com/320 https://amaazmedia.com/320 Sun, 04 Feb 2024 14:25:06 +0500 Aishath Athifa ގޯތި ލިބިފައިވާކަމުގެ ވަގުތީ ލިޔުން ދޫކުރަނީ https://amaazmedia.com/319 https://amaazmedia.com/319 Sun, 04 Feb 2024 11:32:30 +0500 Aishath Athifa "ދިވެހި ސަގާފަތް" ދުނިޔޭގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ފޮތް މައުރަޒުގައި https://amaazmedia.com/318 https://amaazmedia.com/318 Sun, 04 Feb 2024 11:12:12 +0500 Aishath Athifa ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމަން ޕީ.ޖީން ކޯޓުތަކަށް އޮޓޯ ސިޓީ ފޮނުވަނީ https://amaazmedia.com/317 https://amaazmedia.com/317 Sun, 04 Feb 2024 07:10:46 +0500 Aishath Athifa ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ 200 ސްކޮލާޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި https://amaazmedia.com/316 https://amaazmedia.com/316 Sun, 04 Feb 2024 06:39:53 +0500 Aishath Athifa މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ރީ&ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް 1257 މީހުން ހުށަހަޅައިފި. މިއީ ނިސްބަތުން މަދު އަދަދެއް https://amaazmedia.com/315 https://amaazmedia.com/315 Sun, 04 Feb 2024 05:48:15 +0500 Aishath Athifa ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ ޓިކެޓު ޖާބިރަށް https://amaazmedia.com/312 https://amaazmedia.com/312 Sat, 03 Feb 2024 23:03:46 +0500 Aishath Athifa ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ކަމަށް ޖަވާދު އައްޔަންކޮށްފި https://amaazmedia.com/311 https://amaazmedia.com/311 Sat, 03 Feb 2024 20:07:38 +0500 Aishath Athifa އައްޑޫ ފޭދޫ ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުންނަށް ރޮޒައިނާ ކަމަކު ނުދިޔަ https://amaazmedia.com/310 https://amaazmedia.com/310 Sat, 03 Feb 2024 20:01:22 +0500 Aishath Athifa ރައީސްގެ 2 ވަނަ ޖަވާބު: އާ ލޯކަލްމާރުކޭޓާއެކު ވިޔަފާރިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުމަށް ހައްލު ލިބޭނެ https://amaazmedia.com/313 https://amaazmedia.com/313 Sat, 03 Feb 2024 18:21:28 +0500 Aishath Athifa އިންޑިއާ ސިފައިން ދިވެހި ކަނޑުގައި ފޭރެން ފެށީ؟ https://amaazmedia.com/314 https://amaazmedia.com/314 Sat, 03 Feb 2024 10:58:05 +0500 Aishath Athifa ވުލްވްސް ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑް ކުރިއަށް https://amaazmedia.com/309 https://amaazmedia.com/309 Sat, 03 Feb 2024 06:17:11 +0500 Aishath Athifa ޔޫރަޕަށް އެތެރެކުރާ މަހުގެ ޑިއުޓީ ކުޑަކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލައްވައިފި https://amaazmedia.com/308 https://amaazmedia.com/308 Sat, 03 Feb 2024 06:05:55 +0500 Aishath Athifa މޭ 10ގެ ކުރިން އިންޑިއާ ސިފައިން ބާލަން އެއްބަސްވެއްޖެ https://amaazmedia.com/307 https://amaazmedia.com/307 Fri, 02 Feb 2024 23:39:53 +0500 Aishath Athifa އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުމުގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ނިއު ދިއްލީގައި https://amaazmedia.com/306 https://amaazmedia.com/306 Fri, 02 Feb 2024 13:05:44 +0500 Aishath Athifa އެފް.އޭ.އެމްގެ އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް މިމަހު 8 ގައި https://amaazmedia.com/305 https://amaazmedia.com/305 Fri, 02 Feb 2024 03:26:28 +0500 Aishath Athifa ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ފްލެޓްތައް ދޫކުރަން އޭ.ސީ.ސީން ހުއްދަ ދީފި https://amaazmedia.com/304 https://amaazmedia.com/304 Fri, 02 Feb 2024 02:55:57 +0500 Aishath Athifa މިދިޔަމަހު ރާއްޖެއަށް 190،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކޮށްފި https://amaazmedia.com/303 https://amaazmedia.com/303 Thu, 01 Feb 2024 22:30:14 +0500 Aishath Athifa އާންމުންނަށް ކެނޑިޑޭޓުންނާ ސުވާލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދެނީ https://amaazmedia.com/302 https://amaazmedia.com/302 Thu, 01 Feb 2024 20:41:32 +0500 Aishath Athifa ލޭއަޅާ ކުދިން މަދުކުރުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި https://amaazmedia.com/301 https://amaazmedia.com/301 Thu, 01 Feb 2024 20:24:34 +0500 Aishath Athifa 20 ވަނަ މަޖިލީހުގެ 93 ދާއިރާގެ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ބަހުސެއް ޕީއެސްއެމުން ގެނެސްގެނީ https://amaazmedia.com/300 https://amaazmedia.com/300 Thu, 01 Feb 2024 20:10:25 +0500 Aishath Athifa ލޯނެއް ނަގައިގެން ނަމަވެސް މަސްވެރިންނަށް ނުދެވިހުރި ފައިސާގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސަވާނަން: ރައީސް https://amaazmedia.com/299 https://amaazmedia.com/299 Thu, 01 Feb 2024 18:52:31 +0500 Aishath Athifa ޕާކިސްތާން އިން ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިކަން ދެނެކަމުގެ ޔަޤީންކަންދީފި https://amaazmedia.com/298 https://amaazmedia.com/298 Thu, 01 Feb 2024 16:23:24 +0500 Aishath Athifa ވިނަރެސް ފްލެޓުތަކުގެ ކުލި ކުޑަކޮށްފި https://amaazmedia.com/297 https://amaazmedia.com/297 Thu, 01 Feb 2024 16:06:28 +0500 Aishath Athifa މަޖިލީސް އިންތިޚާބުގައި 608 ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަން އީސީ ނިންމަވައިފި https://amaazmedia.com/296 https://amaazmedia.com/296 Thu, 01 Feb 2024 14:04:27 +0500 Aishath Athifa އިންތިހާބަށް ރީ&ރަޖިސްޓްރީވާން ހުޅުވާލައިފި https://amaazmedia.com/295 https://amaazmedia.com/295 Thu, 01 Feb 2024 13:52:48 +0500 Aishath Athifa ބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކުއްލިގޮތަކަށް އަވަހާރަވެއްޖެ https://amaazmedia.com/294 https://amaazmedia.com/294 Wed, 31 Jan 2024 22:42:58 +0500 Aishath Athifa ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުންނަށް ޚުޠުބާ ކިޔުމުގެ ފުރުޞަތުދެނީ https://amaazmedia.com/293 https://amaazmedia.com/293 Wed, 31 Jan 2024 22:25:00 +0500 Aishath Athifa ޝަހީމްގެ ތުހުމަތެއް: ރުހުން ނުދިނީ ވަގުކޯޓާ ވިއްކާ ޙައްޖު ގްރޫޕުތައް ހުއްޓުވުމުން https://amaazmedia.com/292 https://amaazmedia.com/292 Wed, 31 Jan 2024 21:56:59 +0500 Aishath Athifa މަޖިލީސް އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލައިފި https://amaazmedia.com/291 https://amaazmedia.com/291 Wed, 31 Jan 2024 20:27:21 +0500 Aishath Athifa ޕީ.ޖީ ޝަމީމަށް ދިން ހަމަލާގެ މައްސަލައިގައި ރައީސް ޞާލިހާ ސުވާލު ކުރަނީ https://amaazmedia.com/290 https://amaazmedia.com/290 Wed, 31 Jan 2024 14:06:57 +0500 Aishath Athifa ރައީސް ޢަޒުލުކުރަން ހުށަހެޅުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމުގައި ކޮޅުފައިން ޖެހުން : ޤާސިމް https://amaazmedia.com/289 https://amaazmedia.com/289 Wed, 31 Jan 2024 13:00:38 +0500 Aishath Athifa ތުޅާދޫ 10 ދަނޑުވެރިއަކަށް ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް ސިސްޓަމް ޤާއިމްކޮށްދެނީ https://amaazmedia.com/288 https://amaazmedia.com/288 Wed, 31 Jan 2024 12:46:07 +0500 Aishath Athifa އައްޑޫއިން ޖަނަރޭޓަރެއް ފޮނުވައިގެން ފުވައްމުލަކަށް ކަރަންޓު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިން: ފެނަކަ https://amaazmedia.com/287 https://amaazmedia.com/287 Tue, 30 Jan 2024 20:16:20 +0500 Aishath Athifa ފާއިތުވި 5 އަހަރު ކޮރަޕްޝަން އެންމެ ބޮޑު ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭ: ޓްރާންސްޕޭރަންސީ ރިޕޯޓް https://amaazmedia.com/286 https://amaazmedia.com/286 Tue, 30 Jan 2024 19:39:40 +0500 Aishath Athifa ރައީސް އަޒުލުކުރުމާ ގުޅޭ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް https://amaazmedia.com/285 https://amaazmedia.com/285 Tue, 30 Jan 2024 19:21:58 +0500 Aishath Athifa ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް އެޑްވައިޒަރަކަށް ކުރީގެ ޕީޖީ މުހުސިން https://amaazmedia.com/284 https://amaazmedia.com/284 Tue, 30 Jan 2024 16:23:47 +0500 Aishath Athifa މިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ތަކެތި ވަގަށްނެގި މައްސަލައެއްގައި 2 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި https://amaazmedia.com/283 https://amaazmedia.com/283 Tue, 30 Jan 2024 13:56:35 +0500 Aishath Athifa ޕެނަޑޯލް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލަން އަންގައިފި https://amaazmedia.com/282 https://amaazmedia.com/282 Tue, 30 Jan 2024 10:42:38 +0500 Aishath Athifa ވިޕާ ޚިލާފަށް ވޯޓު ދެއްވި މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ކެލާ އިބުރޭ https://amaazmedia.com/281 https://amaazmedia.com/281 Tue, 30 Jan 2024 06:32:33 +0500 Aishath Athifa ޓޮބްލެރޯން މިލްކް ޗޮކްލެޓް ވިއްކުން މަނާ ކޮށްފި https://amaazmedia.com/280 https://amaazmedia.com/280 Tue, 30 Jan 2024 06:01:22 +0500 Aishath Athifa ރުހުން ނުދިން ތިން ވަޒީރުން އަލުން އެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރައްވައިފި https://amaazmedia.com/279 https://amaazmedia.com/279 Mon, 29 Jan 2024 19:34:56 +0500 Aishath Athifa ރައީސް މުޢިއްޒު ވެރިކަމަށް ގެންނަން ގުރުބާންވީ ފަދައިން ވެރިކަން ދަމަހައްޓަންވެސް ގުރުބާން ވާނަން: އިއްބެ https://amaazmedia.com/278 https://amaazmedia.com/278 Mon, 29 Jan 2024 14:48:35 +0500 Aishath Athifa ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަޒުލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި https://amaazmedia.com/277 https://amaazmedia.com/277 Mon, 29 Jan 2024 13:51:27 +0500 Aishath Athifa ކުޅުދުއްފުށީގެ އޮފީސްތަކުގެމެދުގައި ފިރިހެން ހޭންޑް ބޯޅަ މުބަރާތެއް ފަށައިފި https://amaazmedia.com/276 https://amaazmedia.com/276 Sun, 28 Jan 2024 21:21:33 +0500 Aishath Athifa ރުހުން ނުދިނަސް ސަރުކާރު ހުއްޓުމަކަށް ނުގެނެވޭނެ: އަދުރޭ https://amaazmedia.com/275 https://amaazmedia.com/275 Sun, 28 Jan 2024 19:29:20 +0500 Aishath Athifa މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބުރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި https://amaazmedia.com/274 https://amaazmedia.com/274 Sun, 28 Jan 2024 17:46:53 +0500 Aishath Athifa ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ނުދިންނުމަކީ ގައުމީ މައްސަލައެއް: ސިޔާމް https://amaazmedia.com/273 https://amaazmedia.com/273 Sun, 28 Jan 2024 17:28:46 +0500 Aishath Athifa ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ނުދިނުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާ ހުޓުވައިފި https://amaazmedia.com/272 https://amaazmedia.com/272 Sun, 28 Jan 2024 17:16:29 +0500 Aishath Athifa ފުވަމުލަކަށް ޖަނަރޭޓަރު ގެންދިއުމާ ގައްދޫ ރައްޔިތުން ދެކޮޅު https://amaazmedia.com/271 https://amaazmedia.com/271 Sun, 28 Jan 2024 08:34:29 +0500 Aishath Athifa ރައީސްގެ އަމާޒު: 20 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ސުޕާ މެޖޯރިޓީއަށް https://amaazmedia.com/270 https://amaazmedia.com/270 Sun, 28 Jan 2024 08:10:52 +0500 Aishath Athifa އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރަށް ރާއްޖެއިން މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ https://amaazmedia.com/269 https://amaazmedia.com/269 Sat, 27 Jan 2024 06:40:53 +0500 Aishath Athifa ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ 2 މަސްބޯޓު އަތުލައިގެންފި https://amaazmedia.com/268 https://amaazmedia.com/268 Fri, 26 Jan 2024 17:40:34 +0500 Aishath Athifa ފަސްކުރުން ތަކަށްފަހު މާދަމާ ޕީ.އެން.ސީގެ ޕްރައިމަރީ ބާއްވަނީ https://amaazmedia.com/267 https://amaazmedia.com/267 Fri, 26 Jan 2024 17:02:12 +0500 Aishath Athifa ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ބީއެމްއެލް ބޯޑުގެ އެގްޒެކެޓިވް މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން6 މެމްބަރަކު ވަކި ކޮށްފި https://amaazmedia.com/266 https://amaazmedia.com/266 Fri, 26 Jan 2024 00:39:19 +0500 Aishath Athifa ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބެއިސިކް ހޭންޑްބޯޅަ ރެފްރީ ކޯސް ނިމި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފި https://amaazmedia.com/265 https://amaazmedia.com/265 Thu, 25 Jan 2024 23:42:53 +0500 Aishath Athifa ޕީ.ޕީ.އެމް ޕީ.އެން.ސީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި އީ.ސީގެ ދަފްތަރުގައި ތިބި އެންމެންނަށް ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓު ލެވޭނެ: ޕީ.އެން.ސީ https://amaazmedia.com/264 https://amaazmedia.com/264 Thu, 25 Jan 2024 22:33:06 +0500 Aishath Athifa ޒަކާތާގުޅޭ ދާއިރާއިން ކޮށްފައިހުރި މަސައްކަތްތައް އެއްތާކުން ފެންނަން ހުންނާނެ: ޝަހީމް https://amaazmedia.com/263 https://amaazmedia.com/263 Thu, 25 Jan 2024 20:02:02 +0500 Aishath Athifa ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި ބީއެމްއެލްއިން އޭޓީއެމް ހުޅުވައިފި https://amaazmedia.com/262 https://amaazmedia.com/262 Thu, 25 Jan 2024 19:10:53 +0500 Aishath Athifa "އަހާ"ގެ ނަމުގައި ވަޒީރުންނާ ސުވާލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިރޭ ސަލްޓަންޕާކްގައި https://amaazmedia.com/261 https://amaazmedia.com/261 Thu, 25 Jan 2024 15:20:05 +0500 Aishath Athifa މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ގިނައަދަދެއްގެ ވަގުތީ ވަޒީފާ ހުޅުވާލައިފި https://amaazmedia.com/260 https://amaazmedia.com/260 Thu, 25 Jan 2024 14:14:17 +0500 Aishath Athifa އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ޕީ.އެން.ސީގެ ޕްރައިމަރީ މުޅިރާއްޖޭގައި ބާއްވަނީ https://amaazmedia.com/259 https://amaazmedia.com/259 Thu, 25 Jan 2024 11:20:32 +0500 Aishath Athifa އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ގާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް އިންޑޯ ޕެސިފިކް އެންޑީވަރީން އެހީތެރިވަނީ https://amaazmedia.com/257 https://amaazmedia.com/257 Thu, 25 Jan 2024 06:33:09 +0500 Aishath Athifa އެމް.ޑީ.ޕީ އާއި ޑިމޮކްރޭޓުން އެއްގަލަކަށް https://amaazmedia.com/256 https://amaazmedia.com/256 Wed, 24 Jan 2024 19:20:51 +0500 Aishath Athifa 10 އަތޮޅެއް ފިޔަވައި އެހެން ދާއިރާތަކުގެ ޕީ.އެން.ސީ ޕްރައިމަރީ އަނެއްކާވެސް ފަސްކޮށްފި https://amaazmedia.com/254 https://amaazmedia.com/254 Tue, 23 Jan 2024 23:00:23 +0500 Aishath Athifa ފުވައްމުލަކު ކަރަންޓު މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ބޮޑު ޖަނަރޭޓަރެއް ގެންނަނީ https://amaazmedia.com/253 https://amaazmedia.com/253 Tue, 23 Jan 2024 15:06:34 +0500 Aishath Athifa ރައީސް މުއިއްޒުގެ ކޮއްކޮ ހިމެނޭހެން 13 ބޭފުޅަކަށް ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލާ ޕީ.އެން.ސީގެ ޓެކެޓް ދޭން ނިންމައިފި https://amaazmedia.com/252 https://amaazmedia.com/252 Tue, 23 Jan 2024 13:51:48 +0500 Aishath Athifa މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވަނީ އިހްތިޞާސްގެ ތެރެއިން: މޭޔަރ އާޒިމް https://amaazmedia.com/250 https://amaazmedia.com/250 Tue, 23 Jan 2024 12:04:17 +0500 Aishath Athifa ކައުންސިލަރުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާ މަޝްވަރާ ހޯއްދެއްވުން އެދެން: ރައީސް https://amaazmedia.com/249 https://amaazmedia.com/249 Tue, 23 Jan 2024 09:59:31 +0500 Aishath Athifa މާލެއާ ރަސްމާލެ ގުޅާލާނީ ޓަނަލަކުން: ރައީސް https://amaazmedia.com/248 https://amaazmedia.com/248 Tue, 23 Jan 2024 09:25:11 +0500 Aishath Athifa މެންބަރުން ކެކިއެރުމުން ހުރިހާ އެންމެންނަށް ކެނޑިޑޭސީ ދޭން ޕީ.އެން.ސީން ނިންމައިފި https://amaazmedia.com/246 https://amaazmedia.com/246 Mon, 22 Jan 2024 16:29:24 +0500 Aishath Athifa ގާނޫނުތަކުގައި ހުރި ދޯހަޅިކަންކަން ދާއިރާގެ މީހުންނަށްވުރެ ކުރިން ކުށްކުރާ މީހުން ދެނެގަނޭ: އިޙްސާނު https://amaazmedia.com/245 https://amaazmedia.com/245 Mon, 22 Jan 2024 15:59:35 +0500 Aishath Athifa އިންފުލުއެންޒާ ޖެހިގެން ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށް ދިވެއްސަކު މަރުވެއްޖެ https://amaazmedia.com/243 https://amaazmedia.com/243 Mon, 22 Jan 2024 13:55:31 +0500 Aishath Athifa ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ޔޫއޭއީ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި https://amaazmedia.com/242 https://amaazmedia.com/242 Mon, 22 Jan 2024 07:04:25 +0500 Aishath Athifa ފުނަދޫ ފިއުލް ސްޓޯރޭޖް މާލެ އަތޮޅު މާގިރިފަޅަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމައިފި https://amaazmedia.com/241 https://amaazmedia.com/241 Sun, 21 Jan 2024 19:26:12 +0500 Aishath Athifa އައްޑޫ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތަށް މިސްރު ކުންފުންޏަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި https://amaazmedia.com/240 https://amaazmedia.com/240 Sun, 21 Jan 2024 19:10:59 +0500 Aishath Athifa ޕީ.އެން.ސީގެ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ ގަޑުބަޑުކޮށްފި https://amaazmedia.com/239 https://amaazmedia.com/239 Sun, 21 Jan 2024 18:11:39 +0500 Aishath Athifa ފުވައްމުލަކުގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ޒުވާނަކަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެނީ https://amaazmedia.com/237 https://amaazmedia.com/237 Sun, 21 Jan 2024 00:50:57 +0500 Aishath Athifa ދިވެހީންގެ އަޞްލު ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިބަސް ސަލާމަތް ކުރަން ޖެހޭ: ވަޒީރު https://amaazmedia.com/236 https://amaazmedia.com/236 Sat, 20 Jan 2024 23:46:08 +0500 Aishath Athifa އެމެޖެންސީ ކޭސްތަކަށް ފްލައިޓްގެ ޝެޑިއުލުން އިސްކަންދޭން އުސޫލު ބަދަލުކޮށްފިން: މިނިސްޓަރ އަމީން https://amaazmedia.com/235 https://amaazmedia.com/235 Sat, 20 Jan 2024 20:16:36 +0500 Aishath Athifa އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އުނގޫފާރު ކެމްޕަސް ހުޅުވައިފި https://amaazmedia.com/232 https://amaazmedia.com/232 Sat, 20 Jan 2024 14:00:27 +0500 Aishath Athifa މަޖިލިސް އިންތިޚާބު: ރޯދަމަހު ވޯޓުލާން މީހުން ނުކުންނާނެ؟ https://amaazmedia.com/230 https://amaazmedia.com/230 Sat, 20 Jan 2024 09:15:32 +0500 Aishath Athifa އދ އާއި އދ ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލިސް އިސްލާހު ކުރުން މުހިންމު: ނައިބްރައީސް https://amaazmedia.com/229 https://amaazmedia.com/229 Sat, 20 Jan 2024 02:00:12 +0500 Aishath Athifa އިޒްރޭލްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރީތީ ނައިބްރައީސްގެ ތައުރީފު ދެކުނުއެފްރިކާއަށް https://amaazmedia.com/228 https://amaazmedia.com/228 Sat, 20 Jan 2024 01:49:36 +0500 Aishath Athifa މޫސުމީ ބަދަލުތައް ހައްލުކުރުމަށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ: ނައިބްރައީސް https://amaazmedia.com/227 https://amaazmedia.com/227 Sat, 20 Jan 2024 01:29:36 +0500 Aishath Athifa ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް 2 ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުން އައްޔަންކޮށްފި https://amaazmedia.com/226 https://amaazmedia.com/226 Fri, 19 Jan 2024 13:38:33 +0500 Aishath Athifa ދިވެހި ތަރިކަ ދިރާސާކުރާ ގައުމީ މަރުކަޒު އުފައްދައިފި https://amaazmedia.com/225 https://amaazmedia.com/225 Fri, 19 Jan 2024 07:28:26 +0500 Aishath Athifa ގައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތް ފަސްކޮށްފި https://amaazmedia.com/224 https://amaazmedia.com/224 Fri, 19 Jan 2024 07:09:13 +0500 Aishath Athifa މިދިޔަ އަހަރު ގާނޫނުތަކުގައި ހުރި ބާގަނޑުތައް ފޫބައްދައި ހައްލު ހޯދުނު: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު https://amaazmedia.com/223 https://amaazmedia.com/223 Fri, 19 Jan 2024 06:52:00 +0500 Aishath Athifa ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ޤަޟާއީ އަހަރުރައީސް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވައިފި https://amaazmedia.com/222 https://amaazmedia.com/222 Fri, 19 Jan 2024 06:33:38 +0500 Aishath Athifa އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ދުރާލާ އައިޑީ ކާޑު ހެއްދުމަށް ޑީ.އެން.އާރުން އިލްތިމާސް ކޮށްފި https://amaazmedia.com/221 https://amaazmedia.com/221 Thu, 18 Jan 2024 14:22:37 +0500 Aishath Athifa އައު ޓާމިނަލާއެކު މުއައްޒަފުންގެ އަދަދުތައް އިތުރުވެގެންދާނެ: ޝަރީފް https://amaazmedia.com/219 https://amaazmedia.com/219 Thu, 18 Jan 2024 07:38:08 +0500 Aishath Athifa މަގާމާ ޙަވާލުވުމުގެ ކުރިން އާޒިމްގެ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ސަރުކާރަށް! https://amaazmedia.com/218 https://amaazmedia.com/218 Thu, 18 Jan 2024 07:19:30 +0500 Aishath Athifa ދާޚިލީ ވަޒީރުގެ ވިސްނުން: މައި 1 ޖަލު ރާއްޖޭގައި އެޅުން https://amaazmedia.com/217 https://amaazmedia.com/217 Thu, 18 Jan 2024 06:18:16 +0500 Aishath Athifa ރޯދައަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ވަގުތީ މިސްކިތެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި https://amaazmedia.com/216 https://amaazmedia.com/216 Thu, 18 Jan 2024 06:05:10 +0500 Aishath Athifa ނާމް އަކީ މިހާރަށްވުރެ ބާރުވެރި ޖަމްއިއްޔާއަކަށް ހަދަންޖެހޭ: ޒަމީރު https://amaazmedia.com/215 https://amaazmedia.com/215 Thu, 18 Jan 2024 00:12:10 +0500 Aishath Athifa ނައިބު ރައީސް ޔުގަންޑާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި https://amaazmedia.com/214 https://amaazmedia.com/214 Wed, 17 Jan 2024 23:51:27 +0500 Aishath Athifa ސްވިމިން ޓްރެކް ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ޕެޓްރޯލް ޝެޑް ބަންދުކޮށްލަނީ https://amaazmedia.com/213 https://amaazmedia.com/213 Wed, 17 Jan 2024 14:24:43 +0500 Aishath Athifa ގައުމަށް ހިދުމަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުންމި އެޖެންޑާއަކީ ވަރަށް މުހިންމު އެޖެންޑާއެއް:ހަލީލު https://amaazmedia.com/212 https://amaazmedia.com/212 Wed, 17 Jan 2024 14:01:48 +0500 Aishath Athifa ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން, އަނބުރާ ޚިދުމަތަށް ނެރުމަށް އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅުއްވައިފި https://amaazmedia.com/211 https://amaazmedia.com/211 Wed, 17 Jan 2024 13:39:41 +0500 Aishath Athifa ހުއްދަނެތި އުމްރާއަށް ގެންދަން ފައިސާ ނަގާ 2 ކުންފުންޏަކާމެދު ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ https://amaazmedia.com/210 https://amaazmedia.com/210 Tue, 16 Jan 2024 23:32:24 +0500 Aishath Athifa ބަންދުކުރިތާ އަހަރުތަކެއް ފަހުން ސަބްދެލިމަގު ހުޅުވައިފި https://amaazmedia.com/209 https://amaazmedia.com/209 Tue, 16 Jan 2024 23:06:31 +0500 Aishath Athifa އާ މޭޔަރު ހުވާކުރުމުގެ ދަރުބާރު ހޯމަދުވަހުގެރޭ ބާއްވަނީ https://amaazmedia.com/208 https://amaazmedia.com/208 Tue, 16 Jan 2024 22:49:25 +0500 Aishath Athifa އާބަންކޯ އަނެއްކާވެސް އެޗްޑީސީއަށް! https://amaazmedia.com/207 https://amaazmedia.com/207 Tue, 16 Jan 2024 22:24:29 +0500 Aishath Athifa ޒަމާނީ އަސްކަރީ ވަސީލަތްތައް ހޯދައިދޭން މަސައްކަތް އެބަކުރަން: ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ https://amaazmedia.com/206 https://amaazmedia.com/206 Tue, 16 Jan 2024 21:58:48 +0500 Aishath Athifa ހަނގުރާމަވެރި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިތި 5 އާއިލާއެއް ރާއްޖެ ގެނެސްފި https://amaazmedia.com/202 https://amaazmedia.com/202 Tue, 16 Jan 2024 13:28:08 +0500 Aishath Athifa އިންފްލުއެންޒާ އަދި ކޮވިޑް&19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ވެކްސިން ޖެހުން މުހިންމު: އެ.ޗް.ޕީ.އޭ https://amaazmedia.com/200 https://amaazmedia.com/200 Tue, 16 Jan 2024 12:06:11 +0500 Aishath Athifa ހޭންޑް ބޯޅަ ރެފްރީ ކޯހެއް ފުވައްމުލަކުގައި ފަށައިފި https://amaazmedia.com/198 https://amaazmedia.com/198 Tue, 16 Jan 2024 11:52:32 +0500 Aishath Athifa އިތުރު 10 މެންބަރަކަށް ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލާ ޓިކެޓް ކަށަވަރުވެއްޖެ https://amaazmedia.com/196 https://amaazmedia.com/196 Tue, 16 Jan 2024 06:26:47 +0500 Aishath Athifa އެތްލީޓުންނަށް ހަފްތާއަކު 3 ދުވަހު ތެރަޕީ ނެގޭނެ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި https://amaazmedia.com/195 https://amaazmedia.com/195 Tue, 16 Jan 2024 05:50:04 +0500 Aishath Athifa ކުޅުންތެރިންނަށް ފަރުވާދޭ ޚާއްސަ ފެސިލިޓީ އިފްތިތާޙް ކޮށްފި https://amaazmedia.com/194 https://amaazmedia.com/194 Mon, 15 Jan 2024 22:51:08 +0500 Aishath Athifa ހަރުކަށި ސްވާމީ ދެއްކި ވާހަކަތައް އެމް.ޑީ.ޕީން ކުށްވެރިކޮށްފި https://amaazmedia.com/193 https://amaazmedia.com/193 Mon, 15 Jan 2024 19:56:17 +0500 Aishath Athifa މޮންގޯލިއާއަށް ދަތުރުކުރަން ވިސާ ނަގާކަށް ނުޖެހޭނެ https://amaazmedia.com/192 https://amaazmedia.com/192 Mon, 15 Jan 2024 18:43:35 +0500 Aishath Athifa ދެގުނަ ބޮޑުކޮށް އެއާޕޯޓުގެ އާކާގޯ ޓާމިނަލް ހުޅުވައިފި https://amaazmedia.com/191 https://amaazmedia.com/191 Mon, 15 Jan 2024 18:34:22 +0500 Aishath Athifa ބާސާ ބަލިކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި https://amaazmedia.com/189 https://amaazmedia.com/189 Mon, 15 Jan 2024 15:16:22 +0500 Aishath Athifa ސިނަމާލެ ބްރިޖް މަޝްރޫޢަކީ "ލޭންޑް މަރކް" މަޝްރޫއެއް: ރައިސް https://amaazmedia.com/187 https://amaazmedia.com/187 Mon, 15 Jan 2024 13:44:21 +0500 Aishath Athifa އިންތިޚާބުގެ ލަފާދޭ ކޮމެޓީއަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ތަމްސީލުކުރާނެ ޖަމިއްޔާއެއް ހޯދަނީ https://amaazmedia.com/186 https://amaazmedia.com/186 Mon, 15 Jan 2024 13:23:54 +0500 Aishath Athifa އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 9 ދުވަހުވެސް ބައި ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފި https://amaazmedia.com/184 https://amaazmedia.com/184 Mon, 15 Jan 2024 12:20:02 +0500 Aishath Athifa ސަމާލުވޭ! ރާއްޖޭގައި އިންފްލުއެންޒާ ވައިރަސް އެބަފެތުރޭ https://amaazmedia.com/183 https://amaazmedia.com/183 Sun, 14 Jan 2024 23:19:56 +0500 Aishath Athifa ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން ފެބްރުއަރީ 5 ގައި https://amaazmedia.com/182 https://amaazmedia.com/182 Sun, 14 Jan 2024 22:43:33 +0500 Aishath Athifa ސިފައިން ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް އިންޑިއާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ https://amaazmedia.com/180 https://amaazmedia.com/180 Sun, 14 Jan 2024 21:58:59 +0500 Aishath Athifa ކުއްލި ޚަބަރު‏‏: ޕީ.ޕީ.އެމް.ޕީއެންސީގެ ޕްރައިމަރީ މިމަހު 27 އަށް ފަސްކޮށްފި https://amaazmedia.com/179 https://amaazmedia.com/179 Sun, 14 Jan 2024 19:34:32 +0500 Aishath Athifa އެމް.ޑީ.ޕީ ޕްރައިމަރީ ފެބްރުއަރީ 3 ގައި https://amaazmedia.com/178 https://amaazmedia.com/178 Sun, 14 Jan 2024 18:38:15 +0500 Aishath Athifa ގައުމިއްޔަތު ވަކި މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ https://amaazmedia.com/177 https://amaazmedia.com/177 Sun, 14 Jan 2024 16:40:30 +0500 Aishath Athifa އިންޑިއާ ސިފައިންނަށް ފޭބުމަށް މުހުލަތެއް ދެއްވައިފި https://amaazmedia.com/176 https://amaazmedia.com/176 Sun, 14 Jan 2024 15:57:23 +0500 Aishath Athifa ބައި&އިލެކްޝަންތަކުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ މާދަމާ އިއުލާން ކުރަން ނިންމައިފި https://amaazmedia.com/175 https://amaazmedia.com/175 Sun, 14 Jan 2024 13:56:39 +0500 Aishath Athifa ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް ހެކްކޮށްފި https://amaazmedia.com/174 https://amaazmedia.com/174 Sun, 14 Jan 2024 10:23:20 +0500 Aishath Athifa މޭޔަރުގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ނުކުރެވުމުން އަބްދުއްރަހީމް އާންމު މެމްބަރުންގެ ކިބައިން މާފަ އެދިއްޖެ https://amaazmedia.com/173 https://amaazmedia.com/173 Sun, 14 Jan 2024 09:58:26 +0500 Aishath Athifa އެއާ އެންބިއުލާންސަކަށް ޑޭޝް8 ގެ ބޯޓެއް ހަމަޖައްސަނީ https://amaazmedia.com/172 https://amaazmedia.com/172 Sun, 14 Jan 2024 09:38:17 +0500 Aishath Athifa ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޚާއްސަ މަޝްރޫޢެއް އުތުރު ތިލަފަޅުގައި ކުރިއަށް ގެންދަނީ https://amaazmedia.com/171 https://amaazmedia.com/171 Sun, 14 Jan 2024 09:10:20 +0500 Aishath Athifa ޔޫ.އޭ.އީ. އާއި ތައިލެންޑުން އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ދެނީ https://amaazmedia.com/170 https://amaazmedia.com/170 Sun, 14 Jan 2024 00:46:51 +0500 Aishath Athifa ބައި އިލެކްޝންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާން ކޮށްފި https://amaazmedia.com/169 https://amaazmedia.com/169 Sun, 14 Jan 2024 00:14:55 +0500 Aishath Athifa ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން، އާޒިމަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ https://amaazmedia.com/168 https://amaazmedia.com/168 Sun, 14 Jan 2024 00:00:21 +0500 Aishath Athifa މި އަންނަނީ ކޯޅޭކަށް ނޫން. މާލޭގެ ޙާލަތު ބަދަލު ކުރަން: އާޒިމް https://amaazmedia.com/167 https://amaazmedia.com/167 Sat, 13 Jan 2024 23:41:03 +0500 Aishath Athifa އާޒިމްއަށް ކުރީގެ ރައީސް ސާލިޙް މަރްޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ https://amaazmedia.com/166 https://amaazmedia.com/166 Sat, 13 Jan 2024 23:22:17 +0500 Aishath Athifa ރައީސްގެ މަރުހަބާ އާޒިމަށް – ސަރުކާރުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން މޭޔަރަށް ދޭނަން: ރައީސް https://amaazmedia.com/164 https://amaazmedia.com/164 Sat, 13 Jan 2024 23:06:30 +0500 Aishath Athifa ސަރުކާރުން ދެއްކި ކެނޑިޑޭޓަށް މާލެއިން ނޫނެކޭ ބުނެފި. 2000 ވޯޓަށްވުރެ ތަފާތު ބޮޑު https://amaazmedia.com/162 https://amaazmedia.com/162 Sat, 13 Jan 2024 19:52:56 +0500 Aishath Athifa ރައީސްގެ ވަރުގަދަ މެސެޖެއް "ކުޑައަކަސް ގަނާނުކުރެވޭނެ" https://amaazmedia.com/161 https://amaazmedia.com/161 Sat, 13 Jan 2024 19:34:32 +0500 Aishath Athifa ޗައިނާގެ ހިލޭ އެހީގައި ވިލިމާލޭގައި 100 އެނދުގެ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅަނީ https://amaazmedia.com/160 https://amaazmedia.com/160 Sat, 13 Jan 2024 18:01:35 +0500 Aishath Athifa ޗައިނާއިން 130 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީ. ބޮޑުބައި ހޭދަކުރަނީ މާލޭގެ މަގު ހެދުމަށް https://amaazmedia.com/159 https://amaazmedia.com/159 Sat, 13 Jan 2024 17:41:21 +0500 Aishath Athifa ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ވޯޓު ގުނަން ފަށައިފި https://amaazmedia.com/158 https://amaazmedia.com/158 Sat, 13 Jan 2024 17:31:48 +0500 Aishath Athifa ރައީސް ޗައިނާ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގަންނަވައިފި https://amaazmedia.com/157 https://amaazmedia.com/157 Sat, 13 Jan 2024 17:13:50 +0500 Aishath Athifa ރައީސް ވޯޓު ލައްވައިފި https://amaazmedia.com/156 https://amaazmedia.com/156 Sat, 13 Jan 2024 16:44:54 +0500 Aishath Athifa މެންދުރު 1 ޖެހުމާ ހަމައަށް 7883 މީހުން ވޯޓުލައިފި https://amaazmedia.com/155 https://amaazmedia.com/155 Sat, 13 Jan 2024 14:00:31 +0500 Aishath Athifa މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް މެޓް އޮފީހުން އިލްތިމާސް ކޮށްފި https://amaazmedia.com/154 https://amaazmedia.com/154 Sat, 13 Jan 2024 13:18:29 +0500 Aishath Athifa ބައި&އިލެކްޝަން: ވޯޓުލުން ބަންދުކުރުން 5 ޖެހުމާ ހަމައަށް އިތުރު ކޮށްފި https://amaazmedia.com/153 https://amaazmedia.com/153 Sat, 13 Jan 2024 10:36:51 +0500 Aishath Athifa ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލައިގައި އެނެއްކާވެސް ޔުނާން ހައްޔަރުކޮށްފި https://amaazmedia.com/152 https://amaazmedia.com/152 Sat, 13 Jan 2024 07:23:10 +0500 Aishath Athifa އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު "މީ އިޝްޤް" ދިވެހި ސިނަމާއަށް އަލުން ދިރުމެއް ގެނެސްފި https://amaazmedia.com/151 https://amaazmedia.com/151 Sat, 13 Jan 2024 07:04:58 +0500 Aishath Athifa ރައިސް ޗައިނާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި https://amaazmedia.com/150 https://amaazmedia.com/150 Sat, 13 Jan 2024 06:49:10 +0500 Aishath Athifa ރައީސް ޗައިނާގެ ނޭޝަނަލް ސެޓެލައިޓް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި https://amaazmedia.com/149 https://amaazmedia.com/149 Fri, 12 Jan 2024 21:01:36 +0500 Aishath Athifa ހާލުގައި ޖެހި މާލޭގެ 144 ގެއަކުން އެހީތެރިކަމަށް އެދިއްޖެ https://amaazmedia.com/148 https://amaazmedia.com/148 Fri, 12 Jan 2024 20:40:39 +0500 Aishath Athifa ވިއްސާރަ: މާލޭގެ އިތުރުން 4 ރަށެއް ފެނުއަޑީގައި https://amaazmedia.com/147 https://amaazmedia.com/147 Fri, 12 Jan 2024 20:19:57 +0500 Aishath Athifa ރައިސް ޗައިނާގެ ބޮޑުފާރު ބައްލަވާލައްވައިފި https://amaazmedia.com/146 https://amaazmedia.com/146 Fri, 12 Jan 2024 15:09:15 +0500 Aishath Athifa ފަޅެއްގައި އަޅާފައި އޮތް މަންޓާ އެއަރގެ ސީޕްލޭނަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ https://amaazmedia.com/145 https://amaazmedia.com/145 Fri, 12 Jan 2024 14:36:53 +0500 Aishath Athifa ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި https://amaazmedia.com/144 https://amaazmedia.com/144 Fri, 12 Jan 2024 10:37:05 +0500 Aishath Athifa މަޖިލީސް އިންތިޙާބުގެ ވޯޓުލާމީހުންގެ ދަފްތަރު އާންމުކޮއްފި https://amaazmedia.com/143 https://amaazmedia.com/143 Thu, 11 Jan 2024 14:19:47 +0500 Aishath Athifa މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މާލޭގެ ގެއަކުން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި https://amaazmedia.com/142 https://amaazmedia.com/142 Thu, 11 Jan 2024 11:27:10 +0500 Aishath Athifa ބޫޓާންގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ރައިސް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ https://amaazmedia.com/141 https://amaazmedia.com/141 Thu, 11 Jan 2024 07:21:10 +0500 Aishath Athifa ފުވައްމުލަކުގައި މިއަދު ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި ހާލު ސީރިއަސްވި މީހާ އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެނެސްފި https://amaazmedia.com/140 https://amaazmedia.com/140 Wed, 10 Jan 2024 20:02:53 +0500 Aishath Athifa ރައިސްގެ ދެކަނބަލުންނަށް ޗައިނާއިން ހޫނު މަރުޙަބާއެއް https://amaazmedia.com/139 https://amaazmedia.com/139 Wed, 10 Jan 2024 18:47:27 +0500 Aishath Athifa ރައީސް ޗައިނީޒް ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީ މިއުޒިއަމަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި https://amaazmedia.com/138 https://amaazmedia.com/138 Wed, 10 Jan 2024 13:23:40 +0500 Aishath Athifa ފުވައްމުލަކުގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި. އަނިޔާވި މީހާގެ ހާލު ސީރިއަސް https://amaazmedia.com/137 https://amaazmedia.com/137 Wed, 10 Jan 2024 09:02:17 +0500 Aishath Athifa އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކުލަބް ވެމްކޯއިން އަނެއްކާވެސް ހޯދައިފި https://amaazmedia.com/136 https://amaazmedia.com/136 Wed, 10 Jan 2024 06:31:27 +0500 Aishath Athifa މަޙްލޫފް އާޒިމަށް: މުއިއްޒު އިންތިޙާބުވެވަޑައިގަތީ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ފުރިހަމަ ތާއީދާއެކު ނޫންތޯ؟ https://amaazmedia.com/135 https://amaazmedia.com/135 Wed, 10 Jan 2024 06:05:44 +0500 Aishath Athifa ކަރެކްޝަންސްގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭވަގުތު ހަފުތާއަކު 35 ގަޑިއިރައް ކުޑަކޮށްފި https://amaazmedia.com/133 https://amaazmedia.com/133 Tue, 09 Jan 2024 19:42:01 +0500 Aishath Athifa ކައުންސިލިންގެ ދާއިރާއިން ކޯސްތަކެއް ފެށަނީ https://amaazmedia.com/132 https://amaazmedia.com/132 Tue, 09 Jan 2024 19:17:12 +0500 Aishath Athifa ސްކޫލްތަކުގެ މަރާމާތަށް 30 މިލިޔަން ރުފިޔާ. ފުދޭވަރެއްބާ! https://amaazmedia.com/131 https://amaazmedia.com/131 Tue, 09 Jan 2024 11:59:16 +0500 Aishath Athifa ރައީސް ޗައިނާގައި: އެޗް.ސީ.އައިގެ އެމް.ޑީ ރައީސްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި https://amaazmedia.com/130 https://amaazmedia.com/130 Tue, 09 Jan 2024 00:10:57 +0500 Aishath Athifa ޕާކް ކުރާނެ ޖާގަނެތުމުން ސްޓިކާޖެހުން މަޑުޖައްސާލައިފި https://amaazmedia.com/129 https://amaazmedia.com/129 Mon, 08 Jan 2024 23:19:10 +0500 Aishath Athifa ފޫޖިއަންގެ ލީޑަރުންނާއި ޕްރޮވިންސްގެ ގަވަރނަރާ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި https://amaazmedia.com/128 https://amaazmedia.com/128 Mon, 08 Jan 2024 22:57:13 +0500 Aishath Athifa ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޗައިނާ އަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފި https://amaazmedia.com/126 https://amaazmedia.com/126 Mon, 08 Jan 2024 06:24:37 +0500 Aishath Athifa 2026 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީގަ ދިރާސީއަހަރު ފަށާގޮތަށް ނިންމައިފި https://amaazmedia.com/125 https://amaazmedia.com/125 Sun, 07 Jan 2024 22:07:13 +0500 Aishath Athifa މޯދި އާއި އިންޑިއާއަށް އިހްތިރާމް ކުޑަކުރުމުން އާންމުން ރަތަށް https://amaazmedia.com/124 https://amaazmedia.com/124 Sun, 07 Jan 2024 19:41:22 +0500 Aishath Athifa ރައީސް މުއިއްޒުގެ ރިޔާސީ ވައުދު މަތިން މަލީހު ހަނދުމަކޮށްދެއްވައިފި https://amaazmedia.com/123 https://amaazmedia.com/123 Sun, 07 Jan 2024 15:38:01 +0500 Aishath Athifa ނައިބު ރައީސް މޮންޓެނިގްރޯއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް ބައިމިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ! https://amaazmedia.com/122 https://amaazmedia.com/122 Sun, 07 Jan 2024 15:18:07 +0500 Aishath Athifa ސިވިލް ޑިފެންސް މުވައްސަސާއެއް ގާއިމު ކުރުމަށް އާޒިމާ ގޮވައިލައްވާފި https://amaazmedia.com/119 https://amaazmedia.com/119 Fri, 05 Jan 2024 18:43:47 +0500 Aishath Athifa ދިވެހިންގެ ނިންމުމަށް އިންޑިއާ އިން އިޙްތިރާމްކުރާނެ: ރައިސް https://amaazmedia.com/117 https://amaazmedia.com/117 Fri, 05 Jan 2024 14:43:58 +0500 Aishath Athifa ވިޔަފާރީގެ ހަބަކަށް ފުނަދޫ ބަދަލުކޮށް މާލެ ސަރަހައްދުގެ މަލަމަތި ބަދަލުކޮށްލަނީ https://amaazmedia.com/115 https://amaazmedia.com/115 Fri, 05 Jan 2024 09:33:46 +0500 Aishath Athifa ހަމަ ނިދި ނުލިބޭތަ؟ މިއޮތީ ހައްލު https://amaazmedia.com/111 https://amaazmedia.com/111 Fri, 05 Jan 2024 08:30:15 +0500 Aishath Athifa އައްމަޓީގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައިފި https://amaazmedia.com/114 https://amaazmedia.com/114 Thu, 04 Jan 2024 21:56:01 +0500 Aishath Athifa 3000 ހައުސިންގ ޔުނިޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް ލަންކާ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި https://amaazmedia.com/113 https://amaazmedia.com/113 Thu, 04 Jan 2024 21:30:46 +0500 Aishath Athifa ޜަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް ޗައިނާއަށް https://amaazmedia.com/112 https://amaazmedia.com/112 Thu, 04 Jan 2024 20:54:26 +0500 Aishath Athifa ށ. ޅައިމަގުގައި ގާއިމްކުރި ޕޮލިސް ޕޯސްޓް ހުޅުވައި ހިދުމަތް ދޭންފަށައިފި https://amaazmedia.com/109 https://amaazmedia.com/109 Thu, 04 Jan 2024 17:08:20 +0500 Aishath Athifa މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބަނގުރާ ދައުރުވުން ހުއްޓުވަން ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް https://amaazmedia.com/108 https://amaazmedia.com/108 Thu, 04 Jan 2024 16:54:33 +0500 Aishath Athifa ޖޫނިއަރ ހޭންޑްބޯލް ރެފްރީން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފުވައްމުލަކުގައި ހިންގަނީ https://amaazmedia.com/107 https://amaazmedia.com/107 Thu, 04 Jan 2024 13:45:37 +0500 Aishath Athifa އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ކުޑަކޮށްފާނެ؟ https://amaazmedia.com/106 https://amaazmedia.com/106 Thu, 04 Jan 2024 11:25:58 +0500 Aishath Athifa ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ބިންލިބުނު މީހުންނަށް ބިން ހަވާލުކުރުމުގެ ފަށައިފި https://amaazmedia.com/105 https://amaazmedia.com/105 Thu, 04 Jan 2024 10:49:35 +0500 Aishath Athifa މާޗު މަހުން ފެށިގެން ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރަނީ https://amaazmedia.com/104 https://amaazmedia.com/104 Wed, 03 Jan 2024 22:32:26 +0500 Aishath Athifa މިއަދުން ފެށިގެން ވޯކްޕާމިޓް ދޫކުރާނީ މެޑިކަލް އޮވެގެން – ހޯމް މިނިސްޓްރީ https://amaazmedia.com/103 https://amaazmedia.com/103 Wed, 03 Jan 2024 22:01:51 +0500 Aishath Athifa ވިލިމާލެގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ސަރވޭ ކުރަނީ https://amaazmedia.com/101 https://amaazmedia.com/101 Wed, 03 Jan 2024 21:42:46 +0500 Aishath Athifa ހުޅުމާލޭގައި މީހުން ވަޅުލުން ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި https://amaazmedia.com/100 https://amaazmedia.com/100 Wed, 03 Jan 2024 13:31:57 +0500 Aishath Athifa އިތުރު 3 ސަރަޙައްދެއްގައި ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރު ގާއިމްކުރަނީ https://amaazmedia.com/99 https://amaazmedia.com/99 Wed, 03 Jan 2024 10:47:37 +0500 Aishath Athifa އިޓަލީގެ ފުޓުބޯޅަ ތަރި ޓޮޓީ ރާއްޖޭގައި https://amaazmedia.com/98 https://amaazmedia.com/98 Wed, 03 Jan 2024 10:23:52 +0500 Aishath Athifa "ޑުންކީ" ބަލައިފިންތަ؟ https://amaazmedia.com/96 https://amaazmedia.com/96 Wed, 03 Jan 2024 00:11:32 +0500 Aishath Athifa ގޯއްޗާއި ފްލެޓްގެ ރަޖިސްޓްރީ އަންނަ ހަފްތާގެ ނިޔަލަށް ހަވާލުކޮށް ނިންމާނަން – ރައީސް https://amaazmedia.com/94 https://amaazmedia.com/94 Tue, 02 Jan 2024 13:05:26 +0500 Aishath Athifa ރައީސް މުޢިއްޒު ރާއްޖޭގެ ޒަޢާމަތުގައި މިވަގު ހުންނެވުމަކީ ނިޢުމަތެއް – ޑރ. ޝަހީމް https://amaazmedia.com/93 https://amaazmedia.com/93 Tue, 02 Jan 2024 12:12:34 +0500 Aishath Athifa ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަކާތު ހައުސް އިފްތިތާޙް ކުރައްވައިފި https://amaazmedia.com/92 https://amaazmedia.com/92 Tue, 02 Jan 2024 11:20:23 +0500 Aishath Athifa ޕްރީމިއާ ލީގުގައި އެއްޓީމަކަށް 150 ގޯލުޖެހި 5 ވަނަ ކުޅުންތެރިއަކަށް ޞަލާޙް https://amaazmedia.com/91 https://amaazmedia.com/91 Tue, 02 Jan 2024 10:55:07 +0500 Aishath Athifa ސުނާމީ އާއި ބިން ހެލުމުން ޖަޕާނަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ https://amaazmedia.com/88 https://amaazmedia.com/88 Tue, 02 Jan 2024 10:00:20 +0500 Aishath Athifa މެޑިކަލްޗެކަޕް: ޒުވާނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް އެޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން https://amaazmedia.com/87 https://amaazmedia.com/87 Tue, 02 Jan 2024 09:40:37 +0500 Aishath Athifa ނަހުލާ ހުޅުމާލެ ދެކުނު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވަނީ https://amaazmedia.com/90 https://amaazmedia.com/90 Tue, 02 Jan 2024 09:07:42 +0500 Aishath Athifa ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު ކަމުން ޝަހީބު ވަކިކޮށްފި https://amaazmedia.com/86 https://amaazmedia.com/86 Mon, 01 Jan 2024 01:20:11 +0500 Aishath Athifa މާލެއަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި ހާލުގައި ޖެހުނު 46 މީހަކު ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ބަދަލު ކޮށްފި https://amaazmedia.com/84 https://amaazmedia.com/84 Sun, 31 Dec 2023 23:54:57 +0500 Aishath Athifa ގެއްލުން ލިބުނު ގޭގެއަށް ވަޑައިގަތީ ސީދާ ރައީސް، ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން އަޑުއެއްސެވީ އަމިއްލަފުޅަށް https://amaazmedia.com/82 https://amaazmedia.com/82 Sun, 31 Dec 2023 22:57:38 +0500 Aishath Athifa ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ ޚިދުމަތަކަށް ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ހަދާނަން – ކޮމިޝަނަރ https://amaazmedia.com/81 https://amaazmedia.com/81 Sun, 31 Dec 2023 22:19:40 +0500 Aishath Athifa ހުޅުމާލޭގެ މުނިސިޕަލް ހިދުމަތްތައް ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބަދަލުކޮށް ރައީސް ވައުދު ފުއްދަވައިފި https://amaazmedia.com/80 https://amaazmedia.com/80 Sun, 31 Dec 2023 21:23:44 +0500 Aishath Athifa ގުރައިދޫ ފެނުއަޑީގައި. 3 ގެއަކުން މީހުން ބަދަލުކޮށްފި https://amaazmedia.com/79 https://amaazmedia.com/79 Sun, 31 Dec 2023 18:30:24 +0500 Aishath Athifa ބްރިޖުން ދަތުރު ކުރުމުގައި ސަމާލުވޭ! ވަޔާއި ވެއްޔާއި ކުނި އެބައާދޭ https://amaazmedia.com/78 https://amaazmedia.com/78 Sun, 31 Dec 2023 18:03:10 +0500 Aishath Athifa ރަހާގެ މޫނު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދައްކާލައިފި https://amaazmedia.com/76 https://amaazmedia.com/76 Sun, 31 Dec 2023 11:24:23 +0500 Aishath Athifa މޫސުން ގޯސްވެ "ދިވެހީންގެ ރާއްޖެ 2024" ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު ކެންސަލް https://amaazmedia.com/75 https://amaazmedia.com/75 Sun, 31 Dec 2023 10:22:00 +0500 Aishath Athifa މޯލްޑިވިއަންއަށް އެއާބަސް މަތިންދާބޯޓެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ https://amaazmedia.com/74 https://amaazmedia.com/74 Sun, 31 Dec 2023 10:05:48 +0500 Aishath Athifa 15 މެޑަލް ހޯދައި ދިވެހި ފެތުމުގެ ޓީމު ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް https://amaazmedia.com/73 https://amaazmedia.com/73 Sun, 31 Dec 2023 09:42:15 +0500 Aishath Athifa ރޮނާލްޑޯގެ ގޯލާއެކު އަލް&ނަސްރު އަހަރު ނިންމާލީ ބޮޑު މޮޅަކުން https://amaazmedia.com/72 https://amaazmedia.com/72 Sun, 31 Dec 2023 09:13:27 +0500 Aishath Athifa މިއަދު މުޅި ރާއްޖެއަށް ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެ – މެޓް https://amaazmedia.com/71 https://amaazmedia.com/71 Sun, 31 Dec 2023 08:11:15 +0500 Aishath Athifa ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭގެ ބައެއް ހުޅުވާލަން ތައްޔާރުވަނީ https://amaazmedia.com/66 https://amaazmedia.com/66 Sun, 31 Dec 2023 07:50:31 +0500 Aishath Athifa ރައީސް މުޢިއްޒު އެންމެ އިސްކަމެއް ދެއްވަނީ އިތުބާރު ދަމަހައްޓަވަން – ނައިބު ރައީސް https://amaazmedia.com/69 https://amaazmedia.com/69 Sun, 31 Dec 2023 00:20:52 +0500 Aishath Athifa އަލީ ޒާހިރު މަޖިލީހުގެ ފެލިދޫ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވަނީ https://amaazmedia.com/68 https://amaazmedia.com/68 Sat, 30 Dec 2023 23:46:03 +0500 Aishath Athifa ޝެފީލްޑް އަތުން ސިޓީ އަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް https://amaazmedia.com/67 https://amaazmedia.com/67 Sat, 30 Dec 2023 23:27:14 +0500 Aishath Athifa މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގައުމީ ހަރަކާތް "މަދިރިން ރައްކާ" ފަށައިފި https://amaazmedia.com/65 https://amaazmedia.com/65 Sat, 30 Dec 2023 11:03:10 +0500 Aishath Athifa ފުވައްމުލަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑު ވެއްޖެ https://amaazmedia.com/64 https://amaazmedia.com/64 Fri, 29 Dec 2023 13:52:34 +0500 Aishath Athifa ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ރީނދޫ ސަމާލު، ގަޑިއަކު 45 މޭލަށް ވައިދަވާނެ & މެޓް https://amaazmedia.com/63 https://amaazmedia.com/63 Fri, 29 Dec 2023 12:49:37 +0500 Aishath Athifa އިސްލާމީ މަރުކަޒުގަ ޓީވީ ހަރުކުރަން ފަށައިފި https://amaazmedia.com/62 https://amaazmedia.com/62 Fri, 29 Dec 2023 09:11:38 +0500 Aishath Athifa މިއީ ދިވެހިން އާދަޔާ ޚިލާފު ހިތްވަރެއް ދެއްކި ދުވަހެއް https://amaazmedia.com/58 https://amaazmedia.com/58 Tue, 26 Dec 2023 08:24:38 +0500 Aishath Athifa މީހުންދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ކްރިސްމަސް ފާހަގަކުރުމަށް ހަރަކާތްތައް ނުހިންގަން އެދިއްޖެ https://amaazmedia.com/50 https://amaazmedia.com/50 Sun, 24 Dec 2023 20:11:57 +0500 Aishath Athifa ފައިލޭރިއާ ޖެހިފައިވާ މީހަކު މާލެއިންވެސް ފެނިއްޖެ https://amaazmedia.com/46 https://amaazmedia.com/46 Sun, 24 Dec 2023 15:40:31 +0500 Aishath Athifa